• Vraag altijd toestemming aan de grondeigenaar om op zijn land te mogen zoeken.
  • Maak de gegraven gaten weer netjes dicht en laat geen rommel achter.
  • In deze tijd van verruwing kunnen we in elk geval zelf het goede voorbeeld geven: blijf beleefd, ook als je een keer geen toestemming krijgt.
  • Stel je op de hoogte van de monumentenwet. Het is bijvoorbeeld verboden zelfstandig, zonder vergunning opgravingen te verrichten.
  • In de toekomst gaat 'Stichting Geld- en Bankmuseum' haar muntvondstmeldingen overdragen aan de instantie waar de meldingen wettelijk naar toe moeten, het R.O.B. in Amersfoort. Bij deze instantie of bij provinciale archeologen kunnen belangrijke voorwerpen worden gemeld. De grens ligt meestal bij 1600, tenzij het kunstzinnige voorwerpen van zilver of goud betreffen.
  • Het is in de meeste landen verboden zonder vergunning naar militaria te graven. Mocht je per ongeluk explosieven vinden, neem ze dan niet mee. Laat ze liggen,dek ze af met zand en waarschuw de autoriteiten (plaatselijke politie).
  • Word lid van een detectorclub en/of abonneer je op een tijdschrift voor zoekers. In Nederland bijvoorbeeld: DDA (De Detector Amateur) Zie: www.detectoramateur.nl
  • Het is absoluut verboden op terreinen te zoeken waar archeologische opgravingen worden gedaan. Soms is het echter in overleg met de opgravende instantie mogelijk om mee te werken. Het spreekt voor zich, dat alleen serieuze en eerlijke zoekers hiervoor in aanmerking komen.
  • Als je in het buitenland zoekt, dien je je op de hoogte te stellen van de regels in dat land.
  • Maak de hobby niet tot schande en hou je aan bovenstaande regels.